Dziś jest: środa, 18 październik 2017 r.
Znajdujesz się teraz: przedszkole-jadowniki.info / O nas
Historia

Nasze dzieje

Historię wychowania przedszkolnego w Jadownikach datuje się na przełom roku 1946/1947. W budynku starej przedwojennej szkoły, w miejscu obecnego pomnika obok domu Ludowego, gdzie swoją siedzibę miała Gromadzka Rada Narodowa, powołano przedszkole. Wszystkie chętne dzieci w wieku 2- 6 lat mogły tu uczęszczać przez cały rok, a warunkiem zapisu było posiadanie butów i ubrania. Potem przedszkole wielokrotnie zmieniało siedzibę wędrując po wynajmowanych izbach, aż do roku 1969, gdy na stałe osiadło na ul. Św. Prokopa 10. W listopadzie 1982 r po 2 latach gościny w Szkole Podstawowej nr 1 w Jadownikach po generalnej rozbudowie zyskało dobre warunki nauki i zabawy. Od roku 2002 Przedszkole nr 1 w Jadownikach po przyłączeniu Przedszkola nr 2 z ul. Wschodniej jako filii, do końca 2016 r było trzyoddziałowe. Od stycznia 2017r. jesteśmy na nowo przedszkolem dwuoddziałowym, dającym opiekę i wychowanie 50 dzieci w wieku 3-5 lat. Kadra pedagogiczna z wysokimi kwalifikacjami dba o zadowolenie dzieci i ich rodziców z naszej oferty edukacyjnej.

Stale dbamy o poprawę warunków pracy i zabawy. Stąd efekty; budynek jest w całości zmodernizowany, odremontowany, ocieplony, z nową elewacją. Wyposażony w nowe sprzęty, meble, pomoce dydaktyczne stale uzupełniane. Naszym atutem jest okazały ogród, wyposażony w certyfikowany sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. Wielokrotne powodzie nawiedzały placówkę, co wymagało nakładu środków i pracy personelu. Dzisiaj jesteśmy przedszkolem z 70 letnimi tradycjami. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, opiekę, a przede wszystkim podmiotowe traktowanie każdego dziecka, aby się tu czuło kochane i doceniane.

Zamierzenia Dydaktyczno - Wychowawcze

Tematy kompleksowe dla Gr I „Motylki” na miesiąc październik

Tematy tygodniowe:
I. NA ULICY
II. JESIEŃĄ W PARKU
III. JESIENIĄ W LESIE
IV. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
- Zwrócenie uwagi dzieci na  zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym;
- Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, służba zdrowia;
- Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego;
- Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
- Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

Tematy kompleksowe  dla gr. II na październik:
1. Jesień w lesie.
2. Jesień w ogrodzie.
3. W  zdrowym ciele zdrowy duch.
4. Jak  przekazujemy informacje.
 
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na m-c październik gr. II

- Oglądanie drzew  znajdujących się w bliskim otoczeniu. Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach. Wzbogacenie kącika przyrody o dary jesieni. Zwracanie uwagi na zachowanie i wygląd zwierząt przygotowujących się do zimy.
- Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią  – w ogrodzie, w gospodarstwie domowym. Przygotowywanie przetworów z owoców i warzyw .
- Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.
- Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw  figur geometrycznych.
- Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i  umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
- Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
2010-2011 Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach - www.przedszkole.jadowniki.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tagi: brzesko