Dziś jest: środa, 13 grudzień 2017 r.
Znajdujesz się teraz: przedszkole-jadowniki.info / O nas
Historia

Nasze dzieje

Historię wychowania przedszkolnego w Jadownikach datuje się na przełom roku 1946/1947. W budynku starej przedwojennej szkoły, w miejscu obecnego pomnika obok domu Ludowego, gdzie swoją siedzibę miała Gromadzka Rada Narodowa, powołano przedszkole. Wszystkie chętne dzieci w wieku 2- 6 lat mogły tu uczęszczać przez cały rok, a warunkiem zapisu było posiadanie butów i ubrania. Potem przedszkole wielokrotnie zmieniało siedzibę wędrując po wynajmowanych izbach, aż do roku 1969, gdy na stałe osiadło na ul. Św. Prokopa 10. W listopadzie 1982 r po 2 latach gościny w Szkole Podstawowej nr 1 w Jadownikach po generalnej rozbudowie zyskało dobre warunki nauki i zabawy. Od roku 2002 Przedszkole nr 1 w Jadownikach po przyłączeniu Przedszkola nr 2 z ul. Wschodniej jako filii, do końca 2016 r było trzyoddziałowe. Od stycznia 2017r. jesteśmy na nowo przedszkolem dwuoddziałowym, dającym opiekę i wychowanie 50 dzieci w wieku 3-5 lat. Kadra pedagogiczna z wysokimi kwalifikacjami dba o zadowolenie dzieci i ich rodziców z naszej oferty edukacyjnej.

Stale dbamy o poprawę warunków pracy i zabawy. Stąd efekty; budynek jest w całości zmodernizowany, odremontowany, ocieplony, z nową elewacją. Wyposażony w nowe sprzęty, meble, pomoce dydaktyczne stale uzupełniane. Naszym atutem jest okazały ogród, wyposażony w certyfikowany sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. Wielokrotne powodzie nawiedzały placówkę, co wymagało nakładu środków i pracy personelu. Dzisiaj jesteśmy przedszkolem z 70 letnimi tradycjami. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, opiekę, a przede wszystkim podmiotowe traktowanie każdego dziecka, aby się tu czuło kochane i doceniane.

Zamierzenia Dydaktyczno - Wychowawcze

Tematy i zamierzenia dla gr II Pszczółki na miesiąc listopad

I Kto Ty jesteś?
II Ciepło i miło
III Nasze zmysły i ciało
IV Projekt Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Zdrowa piramida dzisiaj nam się przyda”

ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA LISTOPAD - GR. II

- Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przygotowanie akademii z okazji Święta Niepodległości.
- Poznanie barw i symboli narodowych.
- Poznanie krajobrazów, tradycji, zabytków i legend związanych z Polską, Warszawą, Krakowem.
- Zapoznanie z tematyką związaną z niepełnosprawnością.
- Poznanie zmysłów i ich funkcji.
- Poznanie budowy człowieka.
- Przypomnienie praw i obowiązków człowieka.
- Kształtowanie postawy prozdrowotnej.
- Zwrócenie uwagi na aktywność fizyczną, jako jeden z warunków zdrowia.
- Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

2010-2011 Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach - www.przedszkole.jadowniki.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tagi: brzesko