Dziś jest: środa, 13 grudzień 2017 r.
Znajdujesz się teraz: przedszkole-jadowniki.info / Dla rodziców
Wizja dziecka
 
WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
 
Dziecko, które uczęszcza do nas jest:
 
1. ciekawe świata,
2. ufne w stosunku do nauczycieli,
3. radosne,
4. aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
5. twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
6. uczciwe i prawdomówne,
7. odpowiedzialne i obowiązkowe,
8. kulturalne i tolerancyjne,
9. świadome zagrożeń.
 
Model absolwenta:
 
Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w szkole i  wykazuje :
 
1. motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
2. zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
3. umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
4. umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
5. umiejętność współpracy w grupie, 
6. umiejętność radzenia sobie z trudnościami, 
7. tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań, 
8. samodzielność,
9. odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
 
Dziecko kończące przedszkole posiada:
 
1. zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
2. wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
3. podstawową wiedzę o świecie;
 
Dziecko kończące przedszkole umie:
 
1. cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 
Dziecko kończące przedszkole rozumie, zna, przestrzega:
 
1. prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
2. zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
3. zasady kultury współżycia, postępowania,
4. kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
5. potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

Dziecko kończące przedszkole nie obawia się:
 
1. występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
2. chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
3. wykazywać inicjatywy w działaniu,
4. wyrażania swoich uczuć;
Zamierzenia Dydaktyczno - Wychowawcze

Tematy i zamierzenia dla gr II Pszczółki na miesiąc listopad

I Kto Ty jesteś?
II Ciepło i miło
III Nasze zmysły i ciało
IV Projekt Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Zdrowa piramida dzisiaj nam się przyda”

ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA LISTOPAD - GR. II

- Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przygotowanie akademii z okazji Święta Niepodległości.
- Poznanie barw i symboli narodowych.
- Poznanie krajobrazów, tradycji, zabytków i legend związanych z Polską, Warszawą, Krakowem.
- Zapoznanie z tematyką związaną z niepełnosprawnością.
- Poznanie zmysłów i ich funkcji.
- Poznanie budowy człowieka.
- Przypomnienie praw i obowiązków człowieka.
- Kształtowanie postawy prozdrowotnej.
- Zwrócenie uwagi na aktywność fizyczną, jako jeden z warunków zdrowia.
- Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

2010-2011 Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach - www.przedszkole.jadowniki.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tagi: brzesko