Dziś jest: środa, 18 październik 2017 r.
Znajdujesz się teraz: przedszkole-jadowniki.info / Dla rodziców
Wizja dziecka
 
WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
 
Dziecko, które uczęszcza do nas jest:
 
1. ciekawe świata,
2. ufne w stosunku do nauczycieli,
3. radosne,
4. aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
5. twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
6. uczciwe i prawdomówne,
7. odpowiedzialne i obowiązkowe,
8. kulturalne i tolerancyjne,
9. świadome zagrożeń.
 
Model absolwenta:
 
Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w szkole i  wykazuje :
 
1. motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
2. zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
3. umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
4. umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
5. umiejętność współpracy w grupie, 
6. umiejętność radzenia sobie z trudnościami, 
7. tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań, 
8. samodzielność,
9. odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
 
Dziecko kończące przedszkole posiada:
 
1. zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
2. wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
3. podstawową wiedzę o świecie;
 
Dziecko kończące przedszkole umie:
 
1. cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 
Dziecko kończące przedszkole rozumie, zna, przestrzega:
 
1. prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
2. zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
3. zasady kultury współżycia, postępowania,
4. kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
5. potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

Dziecko kończące przedszkole nie obawia się:
 
1. występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
2. chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
3. wykazywać inicjatywy w działaniu,
4. wyrażania swoich uczuć;
Zamierzenia Dydaktyczno - Wychowawcze

Tematy kompleksowe dla Gr I „Motylki” na miesiąc październik

Tematy tygodniowe:
I. NA ULICY
II. JESIEŃĄ W PARKU
III. JESIENIĄ W LESIE
IV. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
- Zwrócenie uwagi dzieci na  zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym;
- Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, służba zdrowia;
- Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego;
- Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
- Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

Tematy kompleksowe  dla gr. II na październik:
1. Jesień w lesie.
2. Jesień w ogrodzie.
3. W  zdrowym ciele zdrowy duch.
4. Jak  przekazujemy informacje.
 
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na m-c październik gr. II

- Oglądanie drzew  znajdujących się w bliskim otoczeniu. Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach. Wzbogacenie kącika przyrody o dary jesieni. Zwracanie uwagi na zachowanie i wygląd zwierząt przygotowujących się do zimy.
- Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią  – w ogrodzie, w gospodarstwie domowym. Przygotowywanie przetworów z owoców i warzyw .
- Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.
- Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw  figur geometrycznych.
- Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i  umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
- Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
2010-2011 Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach - www.przedszkole.jadowniki.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tagi: brzesko