Dziś jest: wtorek, 6 październik 2015 r.
Znajdujesz się teraz: przedszkole-jadowniki.info /
23 wrzesień 2015
Wrzesień to miesiąc, w którym szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo. W związku z tym przedszkolaki z wszystkich trzech grup uczestniczyły w spotkaniu z panem policjantem. W dniu 22.09.2015r. do naszego przedszkola przybył pan Robert Gładysz z Komendy Rejonowej Policji w Brzesku.
29 czerwiec 2015
25 czerwca w przedszkolu zakończyliśmy rok szkolny 2014/2015 i pożegnaliśmy absolwentów, którzy po wakacjach rozpoczną naukę w szkole. Na uroczystość przybyli równiez rodzice. Dzieci wprowadziły ich w wakacyjny nastrój śpiewajac letnie, gorące, pachnące plażą i morzem piosenki, ale opowiedziały też w wierszykach o niełatwej przedszkolnej codzienności. Nie ma co ukrywać,
25 czerwiec 2015
Dzieci z grupy III „Biedroneczki” w naszym przedszkolu odwiedziły Szkołę Podstawową nr 2 w Jadownikach. Zaproszone zostały do klasy 1, do której uczęszczają m.in. nasi absolwenci.

Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy na Uroczyste Pasowanie na przedszkolaka w przedszkolu przy ul.Św. Prokopa 10 w środę 7 października o godz.14.30, w przedszkolu przy ul.Wschodniej 92 we wtorek 13 października o godz.14.30

Informujemy, że na rok szkolny 2015/2016 dla dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne  wybrany został pakiet „Przygoda z uśmiechem”  autor B. Godzimirska, Wydawnictwa WSiP.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy I "Motylki":

1. Dostrzeżenie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z aktualną porą roku. Rozwijanie zmysłu obserwacji i porównywania. 

2.Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów. Wdrażanie do poszanowania przyrody.

3.Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków. Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności, uprzejmości. Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania.

4.Poznawanie pracy listonosza. Inspirowanie zabaw tematycznych związanych z określonym zawodem

Zwrócenie uwagi dzieci na właściwe zachowanie w miejscach publicznych. Rozwijanie  mowy komunikatywnej. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne dla gr II „Pszczółki”:


- Rozpoznawanie i podawanie nazw warzyw.

- Zachęcanie do zjadania warzyw – źródła witamin, wzmacniamy odporność przed zimą.

- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.

- Zapoznanie z nowym środowiskiem przyrodniczym – park, las.

- Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o roślinach i zwierzętach leśnych.

- Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców.

- „Dbamy o ząbki z Jordanem”, czyli wszystko co przedszkolak powinien wiedzieć o higienie jamy ustnej

- Utrzymujemy prawidłową wagę, czyli profilaktyka otyłości.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne dla grupy III "Biedroneczki":

1.     Obserwowanie i określanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spotykanych owoców i warzyw. Wdrażanie do spożywania darów z sadu o ogrodu jako źródła witamin. Wykorzystanie materiału przyrodniczego do zabaw i twórczości dziecięcej.

2.     Ufne i bezpośrednie odnoszenie się do wychowawczyni troszczącej się wspólnie z rodzicami o dobro dziecka. Integracja grupy przedszkolnej jako wspólnoty, doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie oraz zachowania się w czasie zabaw (w sali i ogrodzie).

3.     Poznanie lasu jako środowiska życia wielu zwierząt. Rozwijanie zainteresowania pracą leśniczego i pszczelarza.

4.     Obserwacja pracy ludzi różnych zawodów w bliskim otoczeniu przedszkola: podstawowe czynności, narzędzia pracy, charakterystyczny ubiór. Dostrzeganie użyteczności pracy ludzi z bliskiego otoczenia.

2010-2011 Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach - www.przedszkole.jadowniki.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tagi: brzesko