Dziś jest: sobota, 26 lipiec 2014 r.
Znajdujesz się teraz: przedszkole-jadowniki.info /
01 lipiec 2014
W czwartek w przedszkolu zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014 i pożegnaliśmy absolwentów na uroczystość licznie przybyli rodzice. Pani dyrektor przekazała pisemne podziękowania rodzicom, którzy szczególnie wyróżnili się w działalności na rzecz przedszkola.Uroczystość uświetnił program artystyczny zaprezentowany przez przedszkolaków. Mali artyści tańczyli, deklamowali wierszyki, śpiewali piosenki....
01 lipiec 2014
We wtorek 24 czerwca przedszkolaki uczestniczyły w wycieczce do małej miejscowości Pilzno. Odwiedziły tam Muzeum lalki oraz Skansen Baby Jagi. W muzeum dzieci przeniosły się w niezwykły, barwny i tajemniczy świat lalek.
25 czerwiec 2014
W środę 18 czerwca do naszego przedszkola wraz ze swoją mamą przyjechała mała Basia dla której zbieraliśmy nakrętki aby wspomóc jej rehabilitację

Ogłoszenia

Informujemy, że na rok szkolny 2014/2015 dla dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne  wybrany został pakiet „Kalendarz przedszkolaka”  autor E. Tokarska, J. Kopała , Wydawnictwa Szkolne PWN.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze czerwiec

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy I "Motylki":

- Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka, ukazanie wartości przyjaźni;

- Ukazanie bogactwa i różnorodności organizmów wodnych;

- Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego;

- Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.;

- Uświadomienie zagrożeń płynących ze strony środowiska społeczno-przyrodniczego

Zadania wychowawczo- dydaktyczne  dla grupy II   "Pszczółki":

1 .Rozwijanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych. Utrwalenie numerów telefonów alarmowych.

2.Zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej (flaga, maskotka – Syriusza).Poznanie autorów książek i baśni z różnych krajów Europy.

3. Zachęcenie do obserwacji przyrodniczych w  poszczególnych porach roku np. wiosną. Zdobywanie wiadomości na temat pożyteczności zwierząt żyjących na łące. Wzbogacenie słownictwa o nowe nazwy roślin i zwierząt.

4. Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków. Budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły przez angażowanie ich w organizowanie uroczystości przedszkolnych dla swoich rodziców. Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne dla grupy III "Biedroneczki":

1.Poznawanie świata: nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją, poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie), zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.

2. Kierowanie się zasadami bezpieczeństwa, na terenie przedszkola i poza nim, poznanie wybranych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu, poznanie numerów alarmowych.

3. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem i wiązanie tych zjawisk z aktualna porą roku, określanie pogody i zjawisk atmosferycznych.

2010-2011 Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach - www.przedszkole.jadowniki.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tagi: brzesko