Dziś jest: wtorek, 28 marzec 2017 r.
Znajdujesz się teraz: przedszkole-jadowniki.info /
24 marzec 2017
23 marca przedszkolaki z naszego przedszkola uroczyście powitały nadejście wiosny. Przy tej okazji zorganizowano spotkanie poetyckie z rodzicami pod hasłem „Na ratunek Ziemi”. Chętne dzieci ze swoimi rodzicami przygotowały i zaprezentowały wiersze mówiące o konieczności dbania o naszą planetę. Wspólny występ z mamą sprawił dzieciom wiele radości. Za swój trud i starania, dzieci zostały nagrodzone medalami „Obrońca przyrody”, dyplomami i drobnymi upominkami. Następnie wszystkie przedszkolaki zaprezentowały wiosenne piosenki i udały się do przedszkolnego ogrodu aby zgodnie z hasłem „Z ekologią żyjmy w zgodzie, pal marzannę nie top w wodzie” pożegnać zimę. Celem spotkania było uświadomienie dzieciom jak ważną sprawą jest ochrona przyrody, ukazanie postaw proekologicznych oraz integracja rodziców z przedszkolem i środowiskiem lokalnym.
24 marzec 2017
Nadejście wiosny jest doskonałą okazją do uświadomienia dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie z sobą budząca się do życia przyroda. W salach pojawiły się zielone kąciki przyrody. Dzieci wraz z nauczycielami i przy pomocy rodziców zajęły się hodowlą roślin i wiosennych kwiatów. W donicach posadziły groch, cebulę, fasolę, rzeżuchę i ziemniaki. Przedszkolaki zasiały też zioła, które potem będą mogły być wykorzystane do przyrządzenia smacznych posiłków. W wazonach pojawiły się bazie, gałązki wierzby i forsycji. Dzieci z wielkim zaangażowaniem troszczyły się o posadzone rośliny i cebulki kwiatów, codziennie obserwując i rozwój. Nie zabrakło też prac plastycznych dotyczących pierwszych zwiastunów: zarówno kwiatów, roślin jak również portretów Pani Wiosny.
22 marzec 2017
21 marca przedszkolaki z grupy „Pszczółki” wybrały się do Biblioteki w Jadownikach. Pani Marta przeczytała dzieciom książkę „Plusk! Jak oszczędzać wodę” autorstwa J. Nuria i J. Empar. Z tej książki dzieci dowiedziały się, dlaczego woda jest tak ważna i co mogą zrobić, by rzeki, jeziora i morza stały się czystsze i pełne życia. Pani bibliotekarka omówiła z dziećmi zjawisko obiegu wody w przyrodzie i sposoby oszczędzania tego tak cennego dobra. Zajęcia w bibliotece były doskonałą okazją do utrwalenia wiadomości i ciekawym urozmaiceniem dnia.

Ogłoszenia

 Informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017  przedszkolne  pracuje w oparciu o program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci  "Nasze przedszkole" M.Kwaśniewskiej i W.Żaby- Żabińskiej wydawnictwa MAC Edukacja.

 -----------------------------------------------------------

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na marzec 2017
 
Tematy kompleksowe dla gr I „Motylki”:
 
I Kolorowy tydzień w naszym przedszkolu
II Zgodne zabawy przedszkolaków
III Wiosna, wiosna, wiosna ach to Ty
IV U nas na wsi, miło płynie czas
 
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc marzec 2017 gr. I „Motylki”
 
- Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
- Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej, uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.
- Zapoznanie ze zwierzętami z wiejskiego podwórka, poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt; porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, określanie roli zwierząt w życiu człowieka.
- Poznanie i obserwowanie zmian atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia, poznanie zwiastunów wiosny.
- Kultywowanie tradycji ludowych powitania wiosny.
- Rozwijanie umiejętności twórczych poprzez wyrażanie w formie plastycznej przeżyć i wiedzy o świecie.
- Korzystanie z różnych form ruchu w sali i na powietrzu.
 
 
Zadania wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc marzec 2017 gr. II „Pszczółki”

1.Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich uczuć i emocji.
- Tworzenie atmosfery  przyjaźni i życzliwości.
- Dostrzeganie potrzeby ustalania i respektowania norm i zasad grupowych.
2.Zainteresowanie  dzieci tematyką pochodzenia wody, a co za tym idzie – wzmocnienie wiedzy o potrzebie picia wody.
- Znaczenie spożycia wody dla organizmu z uwzględnieniem niepożądanych skutków nadmiaru słodkich napojów w codziennej diecie.
3.Budzenie zainteresowania przyrodą . Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zmian zachodzących w przyrodzie oraz poszerzenie słownictwa o nowe pojęcia z tego zakresu. Doskonalenie umiejętności określania pogody i nazywania  zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia.
4. ,,Z gaikiem przez wieś’’- słuchanie ciekawostek na temat obrzędów  związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny. Stwarzanie okazji do obserwowania  i dostrzegania  cykliczności pór roku. Poszerzenie wiadomości o wiośnie.
2010-2011 Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach - www.przedszkole.jadowniki.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tagi: brzesko