Dziś jest: czwartek, 30 lipiec 2015 r.
Znajdujesz się teraz: przedszkole-jadowniki.info /
29 czerwiec 2015
25 czerwca w przedszkolu zakończyliśmy rok szkolny 2014/2015 i pożegnaliśmy absolwentów, którzy po wakacjach rozpoczną naukę w szkole. Na uroczystość przybyli równiez rodzice. Dzieci wprowadziły ich w wakacyjny nastrój śpiewajac letnie, gorące, pachnące plażą i morzem piosenki, ale opowiedziały też w wierszykach o niełatwej przedszkolnej codzienności. Nie ma co ukrywać,
25 czerwiec 2015
Dzieci z grupy III „Biedroneczki” w naszym przedszkolu odwiedziły Szkołę Podstawową nr 2 w Jadownikach. Zaproszone zostały do klasy 1, do której uczęszczają m.in. nasi absolwenci.
22 czerwiec 2015
21czerwca dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Jadownikach uświetniły swoim występem XV FESTYN RODZINNY organizowany przez Caritas Parafialną.

Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy dzieci nowo przyjęte do przedszkola na dni adaptacyjne w poniedziałek 29 czerwca i wtorek 30 czerwca w godz. 9.00-11.30

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze czerwiec

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy I "Motylki":

1.Rozwijanie zainteresowania życiem dzieci w innych krajach. Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci poprzez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.

2.Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego.

3.Uwrażliwienie na potrzeby lasu i jego mieszkańców. Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyroda jako źródłem marzeń, przeżyć, doznań.

4.Uświadomienie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem. Przybliżenie różnych środków lokomocji jakimi można podróżować.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne dla gr II „Pszczółki”:


- Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie przedszkolnej. Zwrócenie uwagi na wartości dziecięcych przyjaźni;

- Kształtowanie zainteresowań przyrodniczych, rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia.  Zapoznanie dzieci z etapami  tworzenia doświadczeń przyrodniczych;

- Obserwacje zmian i zjawisk zachodzących w przyrodzie latem. Doskonalenie umiejętności określania pogody i zjawisk atmosferycznych;

- Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w czasie wakacyjnych zabaw i podróży.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne dla grupy III "Biedroneczki":

1.Nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsca ich zamieszkania, warunków klimatycznych w jakich żyją, poznawanie ich zwyczajów. Wprowadzanie dziecka  w świat wartości uniwersalnych, jak dobro,  prawda, miłość, piękno. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.

2. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania kolorów i ich nazywania. Poszerzenie doświadczeń plastycznych poprzez samodzielne uzyskiwanie kolorów pochodnych.

3. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem i wiązanie tych zjawisk z aktualna porą roku, określanie pogody i zjawisk atmosferycznych.

4.Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie wakacyjnych wycieczek i zabaw.

2010-2011 Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach - www.przedszkole.jadowniki.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tagi: brzesko