Dziś jest: sobota, 31 styczeń 2015 r.
Znajdujesz się teraz: przedszkole-jadowniki.info /
21 styczeń 2015
Wydarzeniem tego tygodnia w naszym przedszkolu było spotkanie z Babciami i Dziadkami z okazji ich święta.
12 styczeń 2015
W czwartek 8 stycznia do naszego przedszkola zawitał prawdziwy artysta iluzji, który w ciekawy sposób  zaprezentował przedszkolakom  wspaniały spektakl pełen magii.  
24 grudzień 2014
W grupie I ,,Motylki'' w dn.16.12.2014 odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców

Ogłoszenia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy I "Motylki":

1.Zapoznanie z wyglądem kalendarza ściennego i jego przeznaczeniem. Rozwijanie wyobraźni i sprawności ruchowej. Niektóre zwyczaje związane z powitaniem Nowego Roku.

2. Uwrażliwienie dzieci na trudną  sytuację ptaków zimą. Wyrabianie u dzieci nawyku dokarmiania ptaków w porze zimowej.

3.Budzenie szacunku do członków najbliższej rodziny-dziadków, orientowanie się w stosunkach pokrewieństwa w rodzinie. Wzmocnienie więzi emocjonalnej ze starszym pokoleniem, sprawianie innym radości poprzez przygotowanie uroczystości i prezentów.

4.Kultywowanie zwyczajów i tradycji związanych z karnawałem. Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do balu. Tworzenie atmosfery  radosnej zabawy.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne dla gr II „Pszczółki”:

- utrwalenie nazw pór roku, określanie ich charakterystycznych cech,

- utrwalenie nazw dni tygodnia, rozumienie pojęcia tydzień i posługiwanie się nim,

- rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy,

- kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych,

- zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do występu,

- uwrażliwienie na konieczność niesienia pomocy ludziom starszym, budzenie szacunku dla członków rodziny,

- pomoc dzieciom w uczeniu się sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, kontrolowania zachowań, rozładowywania napięć,

- rozwijanie empatii i właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych,

- doskonalenie umiejętności rozmawiania z innymi, uważnego słuchania, otwartego i jasnego mówienia o swoich potrzebach, uczuciach.


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne dla grupy III "Biedroneczki":

Utrwalenie nazw dni tygodnia, dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu. Poznanie sposobów i przyrządów wykorzystywanych do mierzenia czasu. Posługiwanie się symbolami charakterystycznymi dla poszczególnych pór roku.

Poznanie różnych gatunków ptaków, środowiska ich życia i zwyczajów. Wdrażanie do systematycznego niesienia pomocy ptakom w okresie zimy.

Poprawne nazywanie członków najbliższej rodziny. Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny. Zachęcanie do uzyskiwania informacji na temat dzieciństwa członków rodziny. Zachęcanie do przyjmowania i wypełniania obowiązków domowych. Poszerzanie wiedzy na temat historii domów.

2010-2011 Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach - www.przedszkole.jadowniki.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tagi: brzesko