Dziś jest: poniedziałek, 25 maj 2015 r.
Znajdujesz się teraz: przedszkole-jadowniki.info /
17 maj 2015
W ubiegłą środę dzieci z grupy II Pszczółki uczestniczyły w wycieczce do Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku. Podczas wyjazdu starszaki obejrzały zmagania dwóch dziecięcych zespołów teatralnych biorących udział w Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA.
15 maj 2015
W naszym przedszkolu zorganizowany został rodzinny konkurs plastyczny pt. „ Cztery pory roku – wiosna”. Celem uczestnictwa dzieci i ich rodziców w konkursowych zmaganiach było min.:propagowanie
12 maj 2015
7majadzieci z grupy „Biedroneczki” oraz 15 maja dzieci z grupy "Motylki" i "Pszczółki" wybrały się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach. Pan strażak bardzo ciekawie opowiadał o swojej pracy, akcjach w jakich biorą udział strażacy

Ogłoszenia

Uroczystośc Dnia Matki odbędzie się w przedszkolu 25 maja (poniedziałek) na ul. Św. Prokopa o godzinie 12.30, na ul.Wschodniej o godzinie 13.30

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze maj

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy I "Motylki":

1.Zainteresowanie dzieci książką jako źródłem wiedzy i ciekawych bajek. Poznanie pracy bibliotekarki i sposobu korzystania z książek w bibliotece.

2.Kształtowanie szacunku do pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego .Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola- podstawowe czynności.

3.Budzenie  zainteresowania życiem małych zwierząt-owadów-kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt. Poznanie zwierząt żyjących  w naturalnym środowisku(motyle, biedronki, mrówki).

4.Wzmocnienie  więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu. Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu. Wprowadzenie  w świat wartości uniwersalnych – miłość, szacunek.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne dla gr II „Pszczółki”:


- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i przynależności regionalnej,

- kształtowanie postawy patriotycznej,

- zapoznanie dzieci z różnymi zawodami i narzędziami koniecznymi w danej pracy,

- kształtowanie pożądanej postawy szacunku dla wszystkich ludzi bez względu na wykonywany zawód,

- utrwalanie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach dnia codziennego, utrwalenie numerów alarmowych,

- rozwijanie i wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami,

- kształtowanie więzi międzypokoleniowej,

- utrwalenie wiadomości dzieci na temat zwierząt i roślinności łąkowej,

- integracja  grupy poprzez zabawę, aktywizowanie dzieci

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne dla grupy III "Biedroneczki":

Poznanie różnych zawodów a w szczególności pracy strażaków.  Wycieczka do remizy.

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie nawyku dbania o książki, szanowanie ich.

Wzbogacanie wiadomości przyrodniczych – rośliny i zwierzęta żyjące na łące. Rozumienie zależności pomiędzy światem roślin i zwierząt.

Rozumienie, na czym polega praca zawodowa matki, umiejętne opowiadanie
o niej; nazywanie wykonywanych zawodów. Dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych członków rodziny. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez podejmowanie i wykonywanie prac domowych.

2010-2011 Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach - www.przedszkole.jadowniki.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tagi: brzesko