Dziś jest: wtorek, 21 październik 2014 r.
Znajdujesz się teraz: przedszkole-jadowniki.info /
17 październik 2014
Z okazji „Światowego dnia mycia rąk” grupę III odwiedziła pani pielęgniarka Karolina, która na co dzień pracuje w Brzeskim Szpitalu
15 październik 2014
14 października w przedszkolu to nie tylko Dzień Nauczyciela, to święto wszystkich tych, którzy oddają całe swoje serce, aby dzieciom w przedszkolu było naprawdę dobrze i bezpiecznie
09 październik 2014
Realizując temat komplekowy "Jem zdrowo i kolorowo" przedszkolaki z grupy III "Biedroneczki" zorganizowały urodziny marchewki

Ogłoszenia


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informujemy, że na rok szkolny 2014/2015 dla dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne  wybrany został pakiet „Kalendarz przedszkolaka”  autor E. Tokarska, J. Kopała , Wydawnictwa Szkolne PWN.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze październik

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy I "Motylki":

1.Rozwijanie wiedzy na temat cech i przeznaczenia różnych przedmiotów. Doskonalenie umiejętności słuchania, rozpoznawanie emocji.

2.Wdrażanie do okazywania szacunku dorosłym. Rozumienie znaczenia nauczyciela oraz personelu przedszkola w rozwiazywaniu dziecięcych problemów i wspomaganiu ich rozwoju. Doskonalenie orientacji w przestrzeni. 

3.Utrwalenie znajomości nazw kolorów związanych z jesienią: żółty, czerwony, brązowy. Wdrażanie do klasyfikowania przedmiotów. Doskonalenie komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi.

4.Poznawanie sposobów przygotowania się  zwierząt do zimy ( jeża, niedźwiedzia, wiewiórki) , odloty niektórych ptaków do cieplejszych krajów. Zainteresowanie dzieci zjawiskami przyrody związanymi z jesienią.

Zadania wychowawczo- dydaktyczne  dla grupy II   "Pszczółki":

1. Zachęcanie do zdobywania wiedzy na temat sławnych Polaków,  poznanie wyglądu oraz miejsca urodzenia Fryderyka Chopina

2. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów muzycznych;

3. Pogłębianie wiadomości na temat różnych zwierząt, rozbudzanie ciekawości i aktywności poznawczej

4. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt i właściwy sposób sprawowania opieki nad nimi;

5. Poszerzenie wiadomości na temat urzędu pocztowego, pracy wykonywanej przez pracowników poczty oraz wdrażanie do kulturalnego zachowywania w miejscu publicznym;

6. Kształtowanie bezpiecznych zachowań dzieci oraz  przybliżenie im wiedzy o występujących zagrożeniach i sposobach ich unikania.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne dla grupy III "Biedroneczki":

1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian                        z aktualną porą roku:

 -zmiany w wyglądzie liści: żółkną, opadają, usychają, i zmiany w wyglądzie innych roślin, np. kwiaty więdną i usychają, inne rośliny wydają owoce i usychają, np. pomidor;

 -obserwowanie prac jesiennych w polu i ogrodzie, wykorzystywane narzędzia i ich rola w wykonywaniu tych prac, zbieranie plonów;

 - nazywanie niektórych drzew znajdujących się w najbliższym otoczeniu przedszkola rozpoznawanych po charakterystycznych liściach, np. dąb, klon.

2. Poznawanie darów jesieni – rozróżnianie i nazywanie warzyw i owoców rosnących w Polsce (rozpoznawanie ich także za pomocą zmysłu dotyku i węchu). Rozumienie potrzeby hodowania roślin niezbędnych w pożywieniu człowieka i gromadzenia zapasów na zimę.

3. Obserwowanie pracy ludzi w najbliższym otoczeniu – zwrócenie uwagi na podstawowe czynności, narzędzia, charakterystyczny ubiór. Poznawanie wieloetapowości pracy (np. droga listu).

4. Rozumienie racjonalnego żywienia i jego znaczenia dla zdrowia, konieczności jedzenia potraw niezbędnych dla zdrowia (np. surówki, owoce).

5. Poznanie wybranych gatunków ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów, oraz przylatujących do Polski, aby w naszym kraju spędzić zimę.

2010-2011 Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach - www.przedszkole.jadowniki.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tagi: brzesko