Dziś jest: wtorek, 24 maj 2016 r.
Znajdujesz się teraz: przedszkole-jadowniki.info /
18 maj 2016
W dniu 17.05.2016r przedszkolaki obejrzały przedstawienie pt: " Magiczne słowo" w wykonaniu Teatru Lalek Bajka. Miało ono na celu uzmysłowić dzieciom jak ważne jest używanie słów ( proszę, dziękuję, przepraszam) oraz szacunek do drugiego człowieka.
17 maj 2016
W piątek 13 maja 2016 r. gościliśmy w naszym przedszkolu kominiarza. Spotkanie to było jednym z elementów cyklu spotkań w ramach realizacji tematów związanych z bezpieczeństwem.
11 maj 2016
10 maja br przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do Centrum Kulturalno Bibliotecznego do Brzeska na V Konferencję Teatrów Dzieci i Młodzieży "Teatralne Lustra"

Ogłoszenia

 

 -----------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego "Od przedszkolaka do pierwszaka"  autorstwa Iwony Brody, Wydawnictwa WSiP.

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na maj 2016

Tematy kompleksowe dla grupy I "Motylki":

I.                   „Bezpieczny przedszkolak to ja !”

II.                „Kto żyje na łące?”

III.             „ W krainie muzyki”

IV.             „Święto Mamy i Taty ”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc maj:
- Zapoznanie dzieci z zawodem i pracą strażaka, jego mundurem i wyposażeniem

- Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej, uwrażliwianie dzieci na pomoc innym

- Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt – owadów – kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;

- Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężenie uprzedzeń i niechęci;

- Uświadomienie dzieciom bogactwa świata dźwięków, zapoznanie z niektórymi instrumentami muzycznymi oraz wdrażanie do słuchania muzyki poważnej;

- Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu;

- Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;

Tematy kompleksowe  na maj dla gr II „Pszczółki”:

Tematy  kompleksowe na  maj

1.Mały strażak dobrze wie –pożar  trudno gasi się…

2.Pracowite pszczółki .

3.Wiosna nie tylko w naszym ogrodzie przedszkolnym.  

4.Wszyscy chórem zaśpiewamy, że kochamy nasze mamy

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na maj:

1 .Rozwijanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych. Utrwalenie numerów telefonów alarmowych. Wdrażanie dzieci do dokonywania oceny postępowania bohaterów utworów literackich.

2.  Zachęcenie do obserwacji przyrodniczych w  poszczególnych porach roku np. wiosną. Poznanie rodziny pszczelej – wygląd, zwyczaje, pożyteczna rola w przyrodzie. Poznanie właściwości odżywczych miodu.

3.Zachęcenie do obserwacji przyrodniczych w  poszczególnych porach roku np. wiosną. Zdobywanie wiadomości na temat pożyteczności zwierząt żyjących na łące i nad stawem. Wzbogacenie słownictwa o nowe nazwy roślin i zwierząt.

4. Budzenie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców. Dostrzeganie i rozumienie potrzeb członków rodziny.

Rozumienie, na czym polega praca zawodowa rodziców, umiejętne opowiadanie o niej; nazywanie zawodów.

  

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne dla gr. III "Biedroneczki"

1. Nazywanie  swojej miejscowości, regionu, kraju. Poznanie historii, legend związanych ze swoją miejscowością, regionem, krajem. Rozpoznawanie godła i barw narodowych. Budzenie przywiązania i szacunku dla ojczyzny.

2. Wzbudzanie zainteresowania literaturą: słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów. Zorganizowanie w sali ekspozycji nowych książek.

3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców. Określenie znaczenia „barwy ochronne” w życiu zwierząt.

4. Organizowanie świąt charakterze rodzinnym (Święto Matki). Przygotowanie programu artystycznego i samodzielnie wykonanych upominków.

2010-2011 Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach - www.przedszkole.jadowniki.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tagi: brzesko