Dziś jest: wtorek, 28 kwiecień 2015 r.
Znajdujesz się teraz: przedszkole-jadowniki.info /
19 kwiecień 2015
W grupie maluszków zagościły w kąciku przyrody :rybka welonka i ślimak winniczek
19 kwiecień 2015
Dzieci z grupy I ,,Motylki'' i grupy II ,,Pszczółki'' wraz z paniami wybrały się w dn.13.04 na wycieczkę do gospodarstwa rolnego w Jadownikach
24 marzec 2015
Po raz kolejny w naszym przedszkolu gościł Teatr Eden z przedstawieniem pt. " Opowieść o dobrym człowieku". Dzieci ogladały spektakl z wielkim zaciekawienim i przejawiały pozytywne emcje, gyż w jego takice były nie tylko publiczności

Ogłoszenia


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze kwiecień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy I "Motylki":

1.Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych-utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka. Pogłębienie wiedzy na temat korzyści płynących z hodowli zwierząt.

2.Wyrabianie nawyków dbałości o czystości i porządek otoczenia. Dostarczenie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.

3.Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania. Mierzenie przedmiotów, rozumienie stałości miary( wysokość, długość, szerokość).Zapoznanie dzieci z wagą.

4.Rozwijanie poczucia przynależności narodowej: podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych- flagi, godła, hymnu.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne dla gr II „Pszczółki”:

- Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi, nazywanie domów zwierząt, sposobu ich poruszania się i odżywania. Rozumienie korzyści jakie ma człowiek z hodowli zwierząt. Posługiwanie się nazwami zwierząt i produktów zwierzęcych;

- Przybliżenie wiadomości o kosmosie, zachęcanie do rozważań, czy kosmos zamieszkują inne niż ludzie istoty żyjące.  Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy;

- Rozwijanie pojęć matematycznych, porównywanie przedmiotów, posługiwanie się miarą i wagą;

- Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego, uświadomienie związku pomiędzy stanem środowiska, a zdrowiem człowieka;

- Uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera oraz dostępem do sieci internetowej.


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne dla grupy III "Biedroneczki":

1.Dostrzeganie zmian atmosferycznych charakterystycznych dla  wiosny (pojawienie się kwiatów, opady deszczu, wzrost temperatury, pierwsze prace polowe),  wielozmysłowe poznanie kwiatów- wąchanie, dotykanie, określanie kolorów.

2. Prowadzenie obserwacji roślin w kąciku przyrody w czasie kiełkowania, pojawiania się pąków, rozwijania liści.

3.Dostrzeganie podobieństw i różnic między przedmiotami. Mierzenie przedmiotów, rozumienie stałości miary (wysokość, długość, szerokość). Używanie określeń: wysoki, niski krótki, długi.

4.Poszerzanie wiedzy o potrzebie bezpieczeństwa własnego i innych oraz życiu w zgodzie ze środowiskiem. Uświadomienie  zagrożeń związanych z dostępem do sieci Internetu.

5. Nabywanie poczucia przynależności narodowej- budzenie zainteresowania własną miejscowością, zapoznanie z flagą Polski, godłem oraz nazwą stolicy. Określanie, czym są symbole narodowe  (godło, flaga, hymn państwowy).

2010-2011 Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach - www.przedszkole.jadowniki.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tagi: brzesko