Dziś jest: sobota, 28 listopad 2015 r.
Znajdujesz się teraz: przedszkole-jadowniki.info /
22 listopad 2015
W dniu 18 listopada dzieci z grupy „Biedroneczki” wybrały się na wycieczkę do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku. Rozbudzając zainteresowanie dzieci książką wszystkie przedszkolaki miały możliwość poznania Działu dla dzieci w Bibliotece Publicznej w Brzesku.
15 listopad 2015
W ramach realizacji tygodnia o patriotyzmie do przedszkola została zaproszona drużyna harcerska „Jadowici” z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach. Do przedszkolaków przybyli przedstawiciele drużyny wraz ze swoim opiekunem Panem Bartłomiejem Turlejem. Harcerki opowiadały o obowiązkach ich drużyny, tradycjach i zwyczajach. K.D.
15 listopad 2015
„Biedroneczki” gościły w przedszkolu Miłośnika Ziemi Jadownickiej, Pana Tadeusza Tykę. Okazją do spotkania było Święto 11 Listopada. Nasz gość przybliżył dzieciom historię związaną z powstaniem naszej miejscowości,

Ogłoszenia

Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego "Od przedszkolaka do pierwszaka"  autorstwa Iwony Brody, Wydawnictwa WSiP.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy I "Motylki":

- uświadomienie dzieciom potrzeby kontroli własnego zdrowia oraz zabiegów profilaktycznych

- zapoznanie z zasadami zdrowego i racjonalnego odżywiania

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozpoznawanie symboli narodowych: godło, flaga.

- wdrażanie  do wspólnej zabawy z rówieśnikami

- zwrócenie uwagi na dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych.

- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

- poznanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy

- rozwijanie wiedzy przyrodniczej o roślinach i zwierzętach leśnych.

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne dla gr II „Pszczółki”:

1.Rozbudzenie zainteresowania dzieci światem przyrody. Pomaganie w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych. Rozwijanie umiejętności odczytywania informacji zapisanych w formie symbolicznej. Kształtowanie umiejętności samodzielnego dobierania garderoby adekwatnie do pogody. Prowadzenie zabaw badawczych z wodą.

2. Wzbogacenie wiedzy na temat własnego kraju, miejscowości i najbliższego otoczenia. Zapoznanie dzieci z hymnem Polski, z symbolami narodowymi oraz regionalnymi. Wzmocnienie poczucia przynależności do rodziny i najbliższego środowiska.

3. Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich marzeń, pragnień. Uczenie się radzenia sobie z emocjami i ich nazywanie. Ćwiczenia w wyrażaniu uczuć  i przeżyć w zabawach dramowych i pantomimicznych.

4. Zapoznanie  z jesiennymi zwyczajami niektórych zwierząt –robienie zapasów, zapadanie w sen zimowy.


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne dla grupy III "Biedroneczki":

1. Dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni.Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.

2. Interesowanie się historią swojej wsi. Słuchanie legend i opowieści związanych z jej  powstaniem i tradycjami.

Nabywanie większej świadomości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska.

3. Budzenie przywiązania do domu rodzinnego oraz szacunku dla członków rodziny. Zapoznanie z różnymi rodzajami budynków; nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji.

Poznanie domów zwierząt – miejsc, w których czują się bezpiecznie.

4. Pokazywanie na wybranych przykładach ( np. niedźwiedzia, wiewiórki, borsuka, susła), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (gromadzenie zapasów, zapadanie w sen zimowy).

2010-2011 Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach - www.przedszkole.jadowniki.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tagi: brzesko